Heslo:
2019
2018
2017
2016
2015
Normální heslo - 2014
2014
2013
2012
2011
Normální heslo - 2011
2010
Normální heslo - 2010
2009
Normální heslo - 2009
2008
Normální heslo - 2008
Speciální heslo - 2008
2007
Normální heslo - 2007
Speciální heslo - 2007
2006
Normální heslo - 2006
Speciální heslo - 2006
2005
Normální heslo - 2005
Speciální heslo - 2005

Otázky běhu s buznou, odpovědi vyznačeny tučně - u otázek 7.-24. sou možná chyby, trošku se nám to pomíchalo...

1.Jaké je zastaralé evropské označení čínského hodnostáře?

 1. pomarín

 2. mandarín

 3. nektarín

 4. muzin

2.Nejvyšší hora České republiky je:

 1. Sněžník

 2. Sněžka

 3. Klínovec

 4. Praděd

3.Speciální podvodní střela je:

 1. toronto

 2. tornádo

 3. torpédo

 4. toledo

4.Co je ve středu pole Švýcarské vlajky?

 1. bílí kruh

 2. bílí čtverec

 3. bílí kříž

 4. bílí trojúhelník

5.Roli Popelky ve filmu tři oříšky pro popelku vytvořila:

 1. Jana Brejchová

 2. Dagmar Patrasová

 3. Libuše Šafránková

 4. Marta Vančurová

6.Plný stůl s možností výběru potravin se nazývá:

 1. švédský

 2. norský

 3. dánský

 4. finský

7.Ve kterém roce se odehrála bitva na Bílé hoře u Prahy?

 1. 1420

 2. 1520

 3. 1620

 4. 1720

8.Jak se nazývá velmi čisté železo, které se pro vysokou čistotu používá v práškové metalurgii?

 1. železná houba

 2. železná huba

 3. železná ruda

 4. železné zrno

9.Které evropské město vyjma Prahy reprezentují fotbalisté rovněž pod názvem Sparta?

 1. Roterdam

 2. Amsterdam

 3. Eidhoven

 4. Kerkrade

10.Jeden z následujících anglických výrazů nemá pozitivní charakter. Který?

 1. happy

 2. rainy

 3. merry

 4. fuck me


11.Snacha je?

 1. synova manželka

 2. bratrova matka

 3. strýcova dcera

 4. manželova sestra

12.Hercem z této skupiny osobností není?

 1. Anthony Hopkins

 2. Alex Fergusson

 3. Clint Eastwood

 4. Charles Bronson

13.Které z následujících měst neleží ve Francii?

  1. Berdeaux

  2. Lyon

  3. Liége

  4. Marseille

14.Jak se spisovně nazývá dřevěný, kovový nebo kamenný rám vsazený do....

 1. futro

 2. žudro

 3. dveřník

 4. záruběň

15.Kolik nul má jedna miliarda?

 1. 6

 2. 9

 3. 12

 4. 15

16.Odměna za činnost zprostředkovatele při uzavření obchodu se nazývá:

 1. úplatek

 2. poplatek

 3. dales

 4. provize

17.Slavný obraz "Mona Lisa" vytvořil malíř:

 1. Paul Rubens

 2. Albrecht Duer

 3. Leonardo da Vinci

 4. Sandro Bptticelli

18.Co nahradilo korunu na hlavě lva ve státním znaku Československa v roce 1960?

 1. nic

 2. pěticípá hvězda

 3. srp a kladivo

 4. morý pahorek

19.Ve kterém sportu vyniká ruska Alena Kurnikovová?

 1. v lehké atlatice

 2. v plavání

 3. v tenise

 4. v lyžování

20.Kolik poslanců (posranců) zasedá v Poslanecké sněmovně České republiky jsou - li všichni přítomni?

 1. 100

 2. 120

 3. 150

 4. 200

21.Původní povolání jednoho herce z divadla Járy Cimrmana je dirigent. Jak se tento herec jmenuje?

 1. Jaroslav Weigel

 2. František Weigel

 3. Jasef Vondruška

 4. Pavel Vondruška

22.Ze kterého mléka se vyrábí orogonální plísňový sýr rokfór?

 1. z kozího

 2. z kravského

 3. z oslího

 4. z ovčího

23.Co znamená latinské "mala fide"?

 1. ve zlé víře

 2. v dobré víře

 3. doufejme

 4. zoufejme

24.Jak se jmenuje ostrov v západní části Tichého oceánu, který domorodci nazývají Irian?

 1. Nová Makedonie

 2. Nová Guinea

 3. Surinam

 4. Tasmánie

25.V bankovnictví se termínem dlouhodobí úvěr rozumí úvěr poskytnutý na dobu delší než?

 1. 3 roky

 2. 4 roky

 3. 5 let

 4. 6 let

26.Úvěr, který od banky obdržíte na základě prodeje obchodí směnky se nazývá:

 1. eskontní

 2. lombardní

 3. kontokorentní

 4. investiční

27.Který pojem označuje název asijské logické stolní hry hrané dvěma hráči?

 1. ja

 2. go

 3. hin

 4. stop

28.Pokrevním bratrem apačského náčelníka Vinetoua byl podle příběhů Karla Maye:

 1. Old Shatterhand

 2. Dr. Wason

 3. Sam Hawkins

 4. Jack Crowford

29.S kolika státy sousedí Česká republika?

 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

30.Záchranné služby se dovoláme, vytočíme - li telefonní trojčíslí:

 1. 155

 2. 158

 3. 166

 4. 175

31.Který pták klade vajíčka do cizích hnízd?

 1. kos

 2. datel

 3. kukačka

 4. poštolka

32.Roli strýce Pepina ve filmu postřižiny hrál:

 1. Jiří Lábus

 2. Jaromír Hanzlík

 3. Miroslav Donutil

 4. Oldřich Kaiser

33.Jak říkáme rozdělení příjmů a vydání na určité časové období vyjádřené v peněžní formě?

 1. deficit

 2. rozpočet

 3. saldo

 4. manko

34.Které Slovenské městobylo centrem Slovenského národního povstání?

 1. Žilina

 2. Bratislava

 3. Banská Bystrica

 4. Košice

35.Která z následujících českých řek neprotéká Plzní:

 1. Malše

 2. Úhlava

 3. Úslava

 4. Radbuza

36.Rodiště Bedřicha Smetany je město:

 1. Litoměřice

 2. Litomyšl

 3. Hronov

 4. Sobotka

37.Jak se nazývá krokoměr?

 1. pedometr

 2. šagometr

 3. stopmetr

 4. hopmetr

38.Mezi dvěma modrými hvězdami při horním a dolním okraji se uprostřed na vlajce Izraele nachází:

 1. kříž

 2. Davidova hvězda

 3. srp a kladivo

 4. půlměsíc

39.Který chemický prvek má značku H?

 1. helium

 2. vodík

 3. rtuť

 4. holmium

40.Hlavní město Švýcarska je:

 1. Basilej

 2. Curych

 3. Bern

 4. Ženeva

41.Kdo z následujících ministrů nezasedal ve vládě, které předsedal Marián Čalfa:

 1. Václav Valeš

 2. Josef Vavroušek

 3. Pavel Rychteský

 4. Igor Němec

42.Který z filmů amerického režiséra Stevena Spielberga je natočen prakticky celý černobíle?

 1. Schindlerův seznam

 2. Jurský park

 3. E.T.

 4. Čelisti

43.Písemná žádost o určitá práva či milost se nazývá:

 1. replika

 2. suplika

 3. duplikát

 4. majestát

44.Jako první na světě použil pro umělého člověka název robot K.Čapek v díle:

 1. Krakatit

 2. Válka s mloky

 3. RUR

 4. Bílá nemoc

45.Který z následujících sportů se neřadí mezi bojové

 1. box

 2. judo

 3. squash

 4. wrestling

46.Kterým druhem ovoce se v pohádce otrávila Sněhurka

 1. jablkem

 2. hruškou

 3. vínem

 4. švestkou

47.Co sbírá filatelista?

 1. mince

 2. odznaky

 3. zápalkové nálepky

 4. poštovní známky

48.Který z těchto sportovců nepatří mezi hokejisty

 1. Vladimír Růžička

 2. Jiří Dopita

 3. Robert Reichel

 4. Vratislav Lokvenc

49.Které náboženství převládá v Turecku?

 1. katolické

 2. protestantské

 3. pravoslavné

 4. islám

50.Výraz a-priori znamená

 1. později

 2. jak bylo řečeno

 3. opravdu

 4. předem

51.Která městská čtvrť není součástí New Yorku?

 1. Bronx

 2. Brooklyn

 3. Queens

 4. Beverly Hills


54. Co je to rumová pralinka?

 1. stará čára

 2. vedoucí prádleny

 3. rumový bombón

 4. pravěký telefon

55. jedna z oper Bedřicha Smetany má název

 1. Polibek

 2. Pusinka

 3. Políbení

 4. Hubička

56. Jak se nazývá část divadelního prostoru určená k předvedení divadelního díla?

 1. Jeviště

 2. Hlediště

 3. Kolbiště

 4. Provaziště

57. Které písmo z řecké abecedy označuje Ludolfovo číslo?

 1. chí

 2. psí

58. Horní náprsní díl zástěry nebo kalhot se nazývá:

 1. fěrtoch

 2. loktuše

 3. lacl

 4. léga

59. Autorem básnické sbírky Sbohem a šáteček z roku 1934 je:

 1. Josef Hora

 2. Vítězslav Nezval

 3. František Halas

 4. Jaroslav Seifert

60. Pevné zbytky hroznů nebo ovoce po vylisování se nazývají

 1. rmut

 2. matoliny

 3. kal

 4. sedina

61. Mezi důstojnické hodnosti nepatří :

 1. podplukovník

 2. podpraporčík

 3. podporučík

 4. kapitán

62. Při kterém z těchto sportů se nepoužívá ke hře raketa?

 1. squash

 2. tenis

 3. odbíjená

 4. badminton


63. Kdo je bodyguard?

 1. Fotbalový trenér

 2. Neúspěšný herec

 3. Divadelní vizážista

 4. Osobní strážce

64. Kolikačlenný tým měl k dispozici Klapzuba v názvu díla Eduarda Basse?

 1. Sedmičlenný

 2. Devítičlenný

 3. Jedenáctičlenný

 4. Třináctičlenný

65. Které z následující h slov neoznačuje předžaludek přežvýkavců?

 1. bachor

 2. kniha

 3. mísa

 4. čepec

66. Autorem díla „Orbis pictus“, česky svět v obrazech je

 1. J.A.Komenský

 2. Mikoláš Aleš

 3. Alfred Brehm

 4. Josef Lada

67. Která z těchto řek je přítokem Labe?

 1. Sázava

 2. Otava

 3. Cidlina

 4. Bečva

68. Jak se nazývá vnitřní plocha lidské ruky?

 1. nárt

 2. zápěstí

 3. hřbet

 4. dlaň

69. Jak nazýváme pomyslné roucho, které má na sobě nahý muž?

 1. Adamovo

 2. Sáhovo

 3. Dejvovo

 4. Jakubovo

70. Co je charakteristické pro hlavní postavu dramatu Cyrano z Bergeracu?

 1. dlouhý nos

 2. dřevěná noha

 3. hrb na zádech

 4. páska přes oko

71. Jak se nazývá verš, který se v písni opakuje

 1. rým

 2. song

 3. znělka

 4. refrén

72. Jak se jmenuje obec, ve které se odehrávají filmy Zdeňka Trošky s názvem začínajícím „Slunce, seno,.“

 1. Hoštice

 2. Malenovice

 3. Řepice

 4. Třebechovice

73. Jednotka elektrického odporu byla pojmenována po německém vědci jménem:

 1. Allesandro Volta

 2. Georg Simon Ohm

 3. Michael Faraday

 4. Anders Celsius

74. Odkud byl zloděj, vyskytující se v názvu jedné z pohádek Tisíce a jedné noci?

 1. z damašku

 2. z káhiry

 3. z cařihradu

 4. z bagdádu

75. Jak je nazýván pouliční prodavač novin a časopisů?

 1. reportét

 2. kamelot

 3. herlekýn

 4. publicista

76. V čem spočívá rehabilitační metoda zvaná hipoterapie

 1. v jízdě na kole

 2. v jízdě na koni

 3. v plavání

 4. v honění

77. Který předmět používal pohádkový Aladin k vyvolání džina , který mu plnil přání?

 1. klobouk

 2. vak

 3. prsten

 4. lampu

78. Jaké národnosti je Kolja, postava ze stejnojmenného filmu?

 1. zkurvenej bulhar

 2. zkurvenej čech

 3. zkurvenej rumun

 4. zkurvenej rus

79. Blizna je součást rostlinného orgánu, který se nazývá

 1. plastík

 2. psík

 3. pestík

 4. prstík

80. Jaké představení se v divadelní terminologii nazývá derniéra

 1. první

 2. vyprodané

 3. úspěšné

 4. poslední

81. Ve které zemi trávíte dovolenou, nacházíte-li se na pobřeží zvaném Algarve?

 1. V Itálii

 2. V Turecku

 3. Ve Španělsku

 4. V Portugalsku

82. Německý seriál o speciálním oddílu dálniční polici vysílá TV Nova pod názvem

 1. Kobra 1

 2. Kobra 10

 3. Kobra 11

 4. Buzna 111

83. Kdo se stal naším prezidentem po Smrti Antonína Zápotockého?

 1. Ludvík Svoboda

 2. Alexander Dubček.

 3. Antonín Novotný

 4. Gustáv Husák

84. O kolik minut se od sezóny 200/2001 v naší hokejové extralize prodlužují nerozhodná utkání?

 1. o pět

 2. o deset

 3. o patnáct

 4. o dvacet.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL